S. M. Mali MüşavirGökhan BildirirAdres: Kültür Mh. 4302. Sk. Toroğlu Apt. B-Blok 2/5 33010 Akdeniz/Mersin
Tel: (0324) 231 26 27 Faks: (0324) 233 55 85 Cep: 0505 772 58 59 E-Posta: gbildirir@gmail.com

30 Aralık 2016 Cuma

2017 Yılı SM'lik, SMMM'lik ve YMM'lik Asgari Ücret Tarifesi30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

2017 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Konu
MADDE 1 (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve
Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca
hazırlanan ve 2017 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi
ekte yer almaktadır.

Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.0 yorum:

Yorum Gönder