S. M. Mali MüşavirGökhan BildirirAdres: Kültür Mh. 4302. Sk. Toroğlu Apt. B-Blok 2/5 33010 Akdeniz/Mersin
Tel: (0324) 231 26 27 Faks: (0324) 233 55 85 Cep: 0505 772 58 59 E-Posta: gbildirir@gmail.com

30 Aralık 2016 Cuma

2017 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarları Belli OlduÖZET
:
2017 yılında bir işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/1/2017 -31/12/2017 
tarihleri arasında 59,25 (Ellidokuz yirmibeş)  Türk Lirası olarak tespitine
karar verildi. 2017 yılında Türkiye genelinde tek asgari ücret uygulanacaktır.
Ayrıca bu yıl asgari ücret yıl boyunca sabit olarak uygulanacaktır.


30   Aralık 2016  tarihli ve 29934  sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan 29 /12/2016  tarihli ve  2016/1 sayılı ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI’nda,
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 6/12/2016   tarihinde başladığı çalışmalarını 30/12/2015  tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;
1.      Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, oybirliğiyle,
2.      İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/1/2017-31/12/2017  tarihleri arasında 59,25 (Ellidokuz yirmibeş)  Türk Lirası olarak tespitine, işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla,
İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret
1.      Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazete’de yayımlanmasına oy birliğiyle,
 karar verildiği belirtilmiştir.

Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hesaplamaya göre 1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti ek tablolarda verilmiştir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 2016/1” tam metni için tıklayınız…>>>

Saygılarımızla… 


ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ
01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi
Ücret/ kesinti/indirim
Oranı
Tutar
I-                  Asgari Ücretin Netinin Hesabı (TL/Ay)
Asgari ücret

1.777,50
SGK  primi
% 14
248,85
İşsizlik sigorta fonu 
% 1
17,78
Gelir vergisi
%15
93,32
Asgari geçim indirimi

133,31
Damga vergisi 
% 07,59
13,49
Kesintiler toplamı

373,44
Net asgari ücret
1.404.06
II-               İşverene  Maliyeti  (Tl/Ay)
Asgari ücret

1.777,50
SGK primi ( işveren payı )
% 15,5
275,51
İşveren işsizlik sigorta fonu 
% 2
35,55
İşverene toplam  maliyet
2.088.56KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
01.01.2017 - 31.12.2017 Dönemi
Ücret/ kesinti/indirim
Oranı
Tutar
I-                 Asgari Ücretin Netinin Hesabı (TL/Ay)
Asgari ücret

1.777,50
SGK  primi
% 14
248,85
İşsizlik sig.fonu 
% 1
17,78
Kesintiler toplamı

266,63
Net asgari ücret
1.510,87
II-               İşverene  Maliyeti  (Tl/Ay)
Asgari ücret

1.777,50
SGK primi ( işveren payı )
% 15,5
275,51
İşveren işsizlik sigorta fonu 
% 2
35,55
İşverene toplam  maliyet
2.088.56

NOTLAR : 
1. 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.
2. Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.
3. Net ele geçen asgari ücrete (133.31) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.
4. 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. 
5. Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.


NOT: Bu Tabloların hazırlanmasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü verilerinden yararlanılmıştır.

KAYNAK: TÜRMOB0 yorum:

Yorum Gönder