S. M. Mali MüşavirGökhan BildirirAdres: Kültür Mh. 4302. Sk. Toroğlu Apt. B-Blok 2/5 33010 Akdeniz/Mersin
Tel: (0324) 231 26 27 Faks: (0324) 233 55 85 Cep: 0505 772 58 59 E-Posta: gbildirir@gmail.com

6 Aralık 2016 Salı

Otomatik BES 01.01.2017'de Başlıyor!


6740 No.lu Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla“Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi” zorunluluğu getirilmiştir.

1 Ocak 2017 itibariyle ilk önce 1000 ve üzeri çalışanı olan özel sektör firmaları zorunlu BES’e geçecek. 

6740 sayılı Kanun’un EK Madde 2’sine göre uygulamaya; Türk vatandaşı ve 45 yaşını doldurmamış olanlar (4/a ve 4/c kapsamında çalışanlar) dahildir.

1 Nisan 2017 itibariyle ise 250-1000 arası çalışanı olan özel sektör firmaları ve memurlar sisteme alınacak.
100-249 arası çalışanı olan firmalar 1 Temmuz 2017’de mahalli idareler ve KİT’ler ise 1 Ocak 2018’den itibaren sisteme dahil olacak.

Çalışan, emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayma hakkına sahip olacaktır. (Çalışan, iki ay içerisinde cayma haklarını kullanmaz ise, devlet bir defaya mahsus 1.000 lira tutarında ilave katkı sağlayacaktır.)

Katkı payı çalışanın prime esas kazancının %3 ü kadar olacaktır.
İşverence çalışanın ücretinden kesilecek olan bu tutar, en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden iş günü, işverence anlaşma yapılan özel emeklilik şirketine aktarılacaktır. 

Bu arda işveren katkı payını zamanında şirkete aktarmaz ise çalışanın varsa birikiminde oluşan parasal kaybından sorumlu tutulacaktır. Ayrıca çalışan otomatik katılıma ilişkin emeklilik sözleşmesinde belirlenen tutardan daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını işverenden talep edebilecektir.

İşçi sistemden çıkmak isterse, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte on iş günü içinde kendisine iade edilecektir.

Çalışanın İş Yerinin Değişmesi Halinde Ödemeler Nasıl Olacak ?
Bir emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanın işyerinin değişmesi hâlinde, yeni işyerinde 6740 sayılı Kanun kapsamında bir emeklilik planı var ise çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni işyerindeki emeklilik sözleşmesine aktarılır. 0 yorum:

Yorum Gönder