S. M. Mali MüşavirGökhan BildirirAdres: Kültür Mh. 4302. Sk. Toroğlu Apt. B-Blok 2/5 33010 Akdeniz/Mersin
Tel: (0324) 231 26 27 Faks: (0324) 233 55 85 Cep: 0505 772 58 59 E-Posta: gbildirir@gmail.com

7 Aralık 2016 Çarşamba

Şirket Kuruluşlarında Noterler Devreden Çıkarıldı!


Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ, 6 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak bu tarih itibari ile yürürlüğe girmiştir.
Şirket sözleşmesi eskiden olduğu gibi MERSİS’te hazırlanmaya devam edilecek ; ancak şirket esas sözleşmeleri ticaret sicili müdürü huzurunda imzalanacak ve imza beyannameleri de ticaret sicili müdürlüklerinde düzenlenecektir. Sadece, kurucunun okur-yazar olmaması veya Türkçe bilmemesi, işitme, konuşma veya görme engelli olması hallerinde, sözleşmeler yine noter huzurunda imzalanmaya devam edecektir.
Ticaret sicil müdürlükleri gerekli evrakları ve bilgilerin doğruluğunu araştırdıktan sonra, şirket esas sözleşmesinin müdürlük tarafından MERSİS’ten alınacak nüshası kurucular veya temsilciler tarafından müdür huzurunda imzalanacaktır. Ayrıca bu sözleşme, imza onay belgesi hazırlanarak müdür tarafından da imzalanacaktır.
İmzalanan ve mühürlenen sözleşmenin bir nüshası Ticaret sicil müdürlüğünce alınacak ve şirketin tescil başvurusu ile birleştirilerek dosyasında saklanacaktır. Kalan sözleşme nüshaları ilgililere teslim edilecektir.
Ancak Müdürlükte imzalanan sözleşmenin onay tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için başvuruda bulunulmaması halinde, sözleşmede imzası bulunanların şirket kurma iradelerinin devam ettiğine dair beyanda bulunmaları gerekecektir.
Şirket kuruluşu için alınacak masraflar (Şirket esas sözleşmesinin imzalanması, imza beyannamesinin düzenlenmesi ve sözleşmenin tescili vs) asgari ücretin yüzde onundan fazla olamayacaktır.0 yorum:

Yorum Gönder