S. M. Mali MüşavirGökhan BildirirAdres: Kültür Mh. 4302. Sk. Toroğlu Apt. B-Blok 2/5 33010 Akdeniz/Mersin
Tel: (0324) 231 26 27 Faks: (0324) 233 55 85 Cep: 0505 772 58 59 E-Posta: gbildirir@gmail.com

7 Şubat 2017 Salı

KDV, ÖTV Ve Damga Vergi Oranlarında İndirim Yapıldı


ÖZET
:
 2017/9759 sayılı BKK ile
-          Klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, termosifon, elektrikli süpürge
ve bazı küçük ev aletlerinden alınan ÖTV, 30/04/2017 tarihine kadar
% 6,7 den % 0 a düşürülmüştür.

-          18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri ile Yolcu ve gezinti
gemilerinden % 6,7 oranında; yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri;
kürekli kayıklar ve kanolardan %8 oranından alınmakta olan ÖTV
oranı 30/04/2017 tarihine kadar % 6,7 den % 0 a düşürülmüştür.

-          Bazı ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına
uygulanan KDV oranı 30/04/2017 tarihine kadar % 18 den
% 8 e düşürülmüştür.
Öte yandan yayımlanan Karar uyarınca, 150 m2'ye kadar olan
konutlarda  yapı ruhsatı alınma tarihine göre arsa birim metrekare
değerleri de dikkate alınarak  konut inşaatı projelerinde göre arsa
birim metrekare vergi  değerleri
-          Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dâhil)
arasında olan konutların tesliminde KDV oranı %8,
-          İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde
30/09/2017 tarihine kadar KDV oranı % 8, bu tarihten sonra ise %18,
olarak uygulanacaktır.


3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31/01/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı BKK ile katma değer vergisi, özel tüketim vergisi ve damga vergisi oranlarının belirlendiği kararnamelerde değişiklik yapılmış, indirimli orana tabi işlemlerde iade edilecek verginin alt sınırının tespitinde değişikliğe gidilmiştir.  
Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir.

I- KDV Oranlarında Yapılan Değişiklik

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesinde, katma değer vergisi oranının vergiye tabi her bir işlem için % 10 olduğu, Bakanlar Kurulunun bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1'e kadar indirmeye, bu oranlar dâhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda katma değer vergisi oranları, değişik tarihlerde çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları (BKK) ile farklı mal teslimleri ile hizmet ifaları için farklı oranlarda uygulanmıştır.

Bu düzenlemede, mal ve hizmetlere halen uygulanmakta olan üçlü oran sistemi ve oranlar aynen korunarak mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları,

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, % 18 
b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1
c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8

olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Karar ekinde yer alan vergi oranlarında, daha sonra muhtelif tarihlerde değişiklikler yapılmıştır.

Son olarak 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31/01/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı BKK ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda değişiklik yapılmıştır. 


G.T.LP. Numarası
Eşyanın Tanımı
9401.3
Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve
sandalyeler
9401.40.00.00.00
Yatak haline  getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar
(kamp )bahçede kullanılanlar hariç)
9401.52.00.00.00
Bambudan
9401.53.00.00.00
Hintkamışından
9401.59.00.00.00
Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri
maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)
9401.61
İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar
9401.69
Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.71
İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya
mahsus diğer mobilyalar)
9401.79
Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.8
Oturmaya mahsus diğer mobilyalar
9402.10.00.00.19
Diğerleri (Berber koltuklan veya benzeri koltuklar)
9403.1
Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar
9403.2
Metalden diğer mobilyalar
9403.3
Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.4
Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.5
Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.6
Diğer ahşap mobilyalar
9403.7
Plastik maddelerden mobilyalar
9403.82.00.00.00
Bambudan olanlar
9403.83.00.00.00
Hintkamışından
9403.89.00.00.00
Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)
9404.10.00.00.00
Şilte mesnetleri
9404.21
Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar
(kaplanmış olmasın) (Şilteler)
9404.29
Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)

II- ÖTV Oranlarında Yapılan Değişiklik

ÖTV Kanunu’nun 11 ve 12’nci maddelerinde tanınan yetkiye istinaden 03 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31/01/2017 tarihli ve 2017/9759  sayılı BKK’nın 7’nci maddesi ile ÖTV Kanununa ekli 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listenin 8901.10.10.00.11 ve 8901.10.90.00.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallar ile 89.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan mallardan yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde uygulanacak özel tüketim vergisi oranı 30/4/ 2017 tarihine kadar %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

Yapılan değişiklik aşağıda verilmiştir.

(II) SAYILI LİSTE
(Değişik: 13/2/2011-6111/87 md.)

G.T.İ.P. NO
Mal İsmi
Vergi Oranı 
(%)
Uygula-
nacak Vergi
Oranı
30 Nisan 2017
tarihine
kadar
uygula-
nacak
olan oran
8901.10.10.00.11
18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri
(Denizde seyretmeye mahsus olanlar)
6,7
6,7 (1)
%0
8901.10.90.00.11
Yolcu ve gezinti gemileri
(Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)
6,7
6,7 (1)
%0
89.03
Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar (Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç)
8
8 (1)
%0

Mezkur Kararın 8’nci maddesi ile 4760 sayılı ÖTV Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan mallardan ekli (2) sayılı cetvelde yer alanların özel tüketim vergisi oranları %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.


(IV) SAYILI LİSTE
(Değişik: 13/2/2011-6111/87 md.)

G.T.İ.P. NO
Mal İsmi
Vergi
Oranı
(%)
30/4/
2017 tarihine kadar Uygulan-
acak
Olan
Oran
84.15
Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)
[(Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (Self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları); (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı)
6,7
% 0
84.18
Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)
(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)
6,7
% 0
8419.11.00.00.00
Gazla çalışan anında su ısıtıcılar
6,7
% 0
8419.19.00.00.11
(Katı yakıtlı)
Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)
6,7
% 0
8419.19.00.00.19
(Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)
Diğerleri
6,7
% 0
8421.12.00.00.11
(Çamaşır kurutma makinaları)
Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg'ı geçmeyecek kapasitede olanlar
6,7
% 0
8422.11.00.00.00
(Bulaşık yıkama makinaları)
Evlerde kullanılanlar
6,7
% 0
8450.11.11.00.00
(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)
Çamaşırı önden yüklemeli olanlar
6,7
% 0
8450.11.19.00.00
(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)
Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar
6,7
% 0
8450.11.90.00.00
(Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)
Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg'ı geçen fakat 10 kg'ı geçmeyenler
6,7
% 0
8450.12.00.00.00
(Çamaşır yıkama makinası)
Diğer çamaşır makinaları (Santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)
6,7
% 0
8450.19.00.00.11
(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası)
Elektrikli olanlar
6,7
% 0
8450.19.00.00.19
(Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası)
Diğerleri
6,7
% 0
8451.21.00.00.11
(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen kurutma makinaları)
Evlerde kullanılanlar
6,7
% 0
85.08
Vakumlu elektrik süpürgeleri
6,7
% 0
85.09
(Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.)
Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)
6,7
% 0
85.16
Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç)
6,7
% 0

III- Damga Vergisi Oranlarında Yapılan Değişiklik

3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31/01/2017 tarihli ve 2017/9759  sayılı BKK’nın 1’inci maddesi ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün "A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar" başlıklı fıkrasının; (8) numaralı bendinde yer alan "Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri" ile (10) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan "7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen ön ödemeli konut satış sözleşmeleri'ne ait damga vergisi oranı "0" (sıfır) olarak belirlenmiştir.

Yapılan değişiklikler, karşılaştırmalı Tablo halinde aşağıda verilmiştir.

(1)   SAYILI TABLO
Damga Vergisine Tâbi Kâğıtlar

I. Akitlerle ilgili kâğıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar:
Kanunla Getirilen
Uygulanacak Olan
8. (Ek: 15/7/2016-6728/28 md.) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri
(Binde 9,48)
Binde Sıfır
10. (Ek: 15/7/2016-6728/28 md.) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:


b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri (2)
(Binde 9,48)
Binde Sıfır


Saygılarımızla…


KAYNAK: TÜRMOB1 yorum:

  1. vatandaşa ne kadar yansıyayacak acaba

    YanıtlaSil