S. M. Mali MüşavirGökhan BildirirAdres: Kültür Mh. 4302. Sk. Toroğlu Apt. B-Blok 2/5 33010 Akdeniz/Mersin
Tel: (0324) 231 26 27 Faks: (0324) 233 55 85 Cep: 0505 772 58 59 E-Posta: gbildirir@gmail.com

Mali Müşavirlik

I) Vergi Danışmanlığı:

Şirketimiz ortakları özel sektörde edindiği geniş bilgi ve tecrübeleri ile müşterilerimize;
- Gelir Vergisi
- Kurumlar Vergisi
- Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi
- Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
- Uluslararası Vergi Anlaşmaları
- Diğer Vergiler
- Serbest Bölge Mevzuatı konularında vergi danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır.
- SGK

II)Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri


- Vergi Hukuku
- Şirketler Hukuku
- Uluslararası Hukuk
- Hizmet verilen dönemlere ilişkin vergi davalarının üstlenilmesi
- Vergi hukuku konularında yazılı mütalaa verilmesi
- Şirket birleşme ve tasfiye işlemlerinde danışmanlık

III) Vergi Planlaması

Vergi Bölümümüz, müşterilerimizin mevcut ve planlanan faaliyetlerini inceleyerek işletmelerin vergi sonrası getirilerinin artırılması için çalışmalar yapar. Bir işletmenin mevcut faaliyetlerinin optimum düzeyde çalışması ve yatırım kararlarının alınabilmesi için Vergi mevzuatını iyi bilen uzman vergi danışmanlarına ihtiyaç vardır. Vergi Danışmanlarımız bu hizmeti en iyi şekilde vermektedirler.

IV) Yabancı Sermayeli Kuruluşlara Danışmanlık:

Türkiye'de faaliyette bulunan ve yatırım yapan yabancı sermayeli kuruluşlar için;
- Şirket Kuruluşu
- Yatırım Teşvik Belgesi Alımı
- Muhasebe departmanının organizasyonu ve personel temini
- Yabancı personel için çalışma ve ikamet izni alımı
- Şirket satın almaları
- Lisans ve royalty anlaşmalarının hazırlanması
konularında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

VI)Kurumsal Finans ve Yönetim Danışmanlığı

Finans ve Yönetim Danışmalığı Bölümümüz aşağıdaki hizmetleri vermektedir.
- Stratejik Planlama
- Yapılandırma ve Yeniden Yapılandırma Yönetimi
- ERP / Entegre Yönetim Sistemleri Seçim / Uygulama Danışmanlığı
- Bütçeleme Sistemi Tasarımı ve Uygulaması
- İnsan Kaynakları Yapılanması Danışmanlığı
- Aile Şirketlerinde Yönetsel Yapılanma ve Aile / Şirket Anayasası Yapılandırması
- Finansman Modeli ve Yönetimi
- Birleşme ve Satın Almalar
hizmetlerimiz arasındadır.

VII)Şirket Birleşme ve Bölünmesi

Şirketlerin birleşmesi, bölünmesi veya birinin diğerine devri özel bilgi ve ihtisası gerektiren bir çalışmadır. Şirketimiz, gerek bilgi ve tecrübesi gerekse bünyesinde mevcut departmanlar ile müşterilerine bu konuda hizmet sunmaktadır.

VIII)Yabancı Sermaye Yatırımına Yönelik Hizmetler

Türkiye'de yatırım yapmak isteyen, yabancı ülke vatandaşları ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları ile yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş şirket ve uluslararası kuruluşlar, mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde gereken bildirimleri yerine getirmek şartıyla nakdi ve gayri nakdi sermaye ile ülkemizde yeni şirket kurmak, şube açmak veya menkul kıymet borsaları dışında hisse edinimi veya menkul kıymet borsalarından en az 10% hisse oranı yada aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut bir şirkete ortak olmak suretiyle yatırım yapabilirler.

Bu doğrultuda şirketimiz
Yapılacak yatırımlarla ilgili ön fizibilite çalışmaları,
- Kurulacak şirketin hukuki yapısı ve kuruluşları hakkında danışmanlık,
- Yabancı yatırımcının risk ve kazanç dengesini belirlemeye yönelik analiz ve danışmanlık ,
- Şirket ve şube kuruluşlarında danışmanlık,
- Türkiye'de ortak olunacak mevcut şirketlerin uluslar arası muhasebe standartlarına uygun bağımsız denetimleri,
- İrtibat bürolarının kurulması ve her türlü izinlerinin alınmasına yönelik danışmanlık,
- Çalıştırılacak yabancı personelin çalışma izinlerinin alınmasına ilişkin danışmanlık,
- Kurulacak şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin Türk Vergi Mevzuatı hakkında hertürlü danışmanlık