Yabancılara ve Yerleşik Olmayanlara Konut ve İşyeri İçin KDV İstisnası Uygulaması

6824 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi kaydıyla ilk tesliminde KDV istisnası getirilmiştir.

Sigorta Primi Teşvik, Destek Ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Usul Ve Esaslar

İşverenlere sağlanan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlere ilişkin olarak yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyeri işverenleri hakkında.

Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı Artırıldı

Bankaların sorumlu oldukları karşılıksız çeklerin üst tutarı, 27 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 1.290 TL’den 1.410 (bindörtyüzon) Türk Lirası’na, (2010/2 sayılı Tebliğden önce bastırılan çeklerden ötürü her bir çek yaprağı için 815 TL’ye) yükseltilmiştir.

2017 Yılı MTV Tutarları Belli Oldu!

2017 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının belirlendiği, 47 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

Damga Vergisi, Tapu Harcı Ve KKDF Kesintisi Oranlarında Değişiklik

Damga Vergisi, Tapu Harcı Ve KKDF Kesintisi Oranlarında Değişikliğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı.

S. M. Mali MüşavirGökhan BildirirAdres: Kültür Mh. 4302. Sk. Toroğlu Apt. B-Blok 2/5 33010 Akdeniz/Mersin
Tel: (0324) 231 26 27 Faks: (0324) 233 55 85 Cep: 0505 772 58 59 E-Posta: gbildirir@gmail.com
bsmv etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
bsmv etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

15 Mart 2017 Çarşamba

Elektronik Para Ve Ödeme Kuruluşlarınca Yapılan Ödeme Hizmetlerinin BSMV Ve KDV Karşısındaki Durumu

elektronik para

ÖZET
:
91 Seri No’lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde elektronik para ve
ödeme kuruluşları tarafından ödeme hizmeti kullanıcısına verilen
hizmet nedeniyle tahsil edilen komisyon, ücret vb. tutarların tamamının
banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.
-        Yurt içinden yurt içine yapılacak para havalesi işlemlerinde,
işleme aracılık eden temsilcinin BSMV mükellefi olmayan bir kişi olması halinde;
yurt içindeki temsilcinin kendi payına düşen komisyon tutarı üzerinden
KDV, ödeme kuruluşunun ise yurt içindeki temsilcinin payına düşen komisyon
haricindeki kendisine kalan komisyon tutarı üzerinden BSMV hesaplaması gerekir.
-        Para ve ödeme kuruluşlarının şubeleri tarafından yapılan işlemler
dolayısıyla verilmesi gereken Hizmet Vergisi (Banka Muameleleri Vergisi)
Beyannameleri, genel merkezlerince bağlı bulundukları vergi dairesine verilecektir.
-        Elektronik para ve ödeme kuruluşlarının Tebliğin yürürlüğünden önce
ödeme hizmetlerine ilişkin faaliyetleri dolayısıyla açılan sürekli KDV
mükellefiyet kayıtlarının
30/04/2017 tarihine kadar kapatmaları  gerekmektedir.
-        Örneğin (A) yurt dışında yaşayan  çocuğuna   ödeme kuruluşunun
şubesi aracılığıyla 1.000 TL göndermiş, şube bu işlem için ayrıca
10 TL komisyon tahsil etmiş ise , şubenin tahsil ettiği 10 TL üzerinden
ödeme kuruluşunca BSMV hesaplanması gerekmektedir.
Söz konusu Tebliğ  01/04/2017 tarihinden itibaren
yürürlüğe girecektir.