Yabancılara ve Yerleşik Olmayanlara Konut ve İşyeri İçin KDV İstisnası Uygulaması

6824 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi kaydıyla ilk tesliminde KDV istisnası getirilmiştir.

Sigorta Primi Teşvik, Destek Ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Usul Ve Esaslar

İşverenlere sağlanan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlere ilişkin olarak yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyeri işverenleri hakkında.

Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı Artırıldı

Bankaların sorumlu oldukları karşılıksız çeklerin üst tutarı, 27 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 1.290 TL’den 1.410 (bindörtyüzon) Türk Lirası’na, (2010/2 sayılı Tebliğden önce bastırılan çeklerden ötürü her bir çek yaprağı için 815 TL’ye) yükseltilmiştir.

2017 Yılı MTV Tutarları Belli Oldu!

2017 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının belirlendiği, 47 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

Damga Vergisi, Tapu Harcı Ve KKDF Kesintisi Oranlarında Değişiklik

Damga Vergisi, Tapu Harcı Ve KKDF Kesintisi Oranlarında Değişikliğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı.

S. M. Mali MüşavirGökhan BildirirAdres: Kültür Mh. 4302. Sk. Toroğlu Apt. B-Blok 2/5 33010 Akdeniz/Mersin
Tel: (0324) 231 26 27 Faks: (0324) 233 55 85 Cep: 0505 772 58 59 E-Posta: gbildirir@gmail.com
otomatik etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
otomatik etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

6 Aralık 2016 Salı

Otomatik BES 01.01.2017'de Başlıyor!


6740 No.lu Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla“Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi” zorunluluğu getirilmiştir.

1 Ocak 2017 itibariyle ilk önce 1000 ve üzeri çalışanı olan özel sektör firmaları zorunlu BES’e geçecek. 

6740 sayılı Kanun’un EK Madde 2’sine göre uygulamaya; Türk vatandaşı ve 45 yaşını doldurmamış olanlar (4/a ve 4/c kapsamında çalışanlar) dahildir.

1 Nisan 2017 itibariyle ise 250-1000 arası çalışanı olan özel sektör firmaları ve memurlar sisteme alınacak.
100-249 arası çalışanı olan firmalar 1 Temmuz 2017’de mahalli idareler ve KİT’ler ise 1 Ocak 2018’den itibaren sisteme dahil olacak.

Çalışan, emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayma hakkına sahip olacaktır. (Çalışan, iki ay içerisinde cayma haklarını kullanmaz ise, devlet bir defaya mahsus 1.000 lira tutarında ilave katkı sağlayacaktır.)

Katkı payı çalışanın prime esas kazancının %3 ü kadar olacaktır.
İşverence çalışanın ücretinden kesilecek olan bu tutar, en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden iş günü, işverence anlaşma yapılan özel emeklilik şirketine aktarılacaktır. 

Bu arda işveren katkı payını zamanında şirkete aktarmaz ise çalışanın varsa birikiminde oluşan parasal kaybından sorumlu tutulacaktır. Ayrıca çalışan otomatik katılıma ilişkin emeklilik sözleşmesinde belirlenen tutardan daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını işverenden talep edebilecektir.

İşçi sistemden çıkmak isterse, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte on iş günü içinde kendisine iade edilecektir.

Çalışanın İş Yerinin Değişmesi Halinde Ödemeler Nasıl Olacak ?
Bir emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanın işyerinin değişmesi hâlinde, yeni işyerinde 6740 sayılı Kanun kapsamında bir emeklilik planı var ise çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni işyerindeki emeklilik sözleşmesine aktarılır.